ACTE har et bredt sortiment av produsenter, noen store og mange små. Vår kjernevirksomhet har vært komponenter til kretskort- og kabelproduksjon, både standard komponenter og mer spesielle og nisjepregede komponenter. Vi bidrar med løsninger og kompetanse innenfor mange applikasjonsområder til det norske markedet. 

Produktene vi definerer under Komponenter og Moduler spenner fra enkle motstander og kondensatorer til avanserte halvlederkretser for datakommmunikasjon og nettverk, displaymoduler, kontakter og kabler, merkesystemer, osv.