Utvikling av universelt anvendelige jernbanekomponenter stiller typisk krav om minst tre utgaver av hvert design for å dekke alle standard inngangsspenninger innenfor skinnetrafikk fra nominelt 24 til 110 V=. Dette kan medføre komplikasjoner, men de kan unngåes med alt-i-ett-løsninger takket være RECOMs nyutviklede DC/DC-jernbanekonvertere med et særdeles bredt intervall av inngangsspenninger.