Gyro sensorer finnes i et utall produkter rundt oss, og fra Epson finnes standard-typer og automotive-godkjente typer.  Eksempler i hverdagslivet kan være bevegelses-sensor i mobiltelefon, roboter/bevegelseskontroll, korrigere vibrasjo i kamera, bilnavigasjon, bevegelse f.eks. innen sport, gaming, radiostyrte helikopter og mye mer.

Inertial Measurement Unit (IMU):  3-axis gyro og 3-axis accelerometer.    Applikasjoner hovedsaklig navigasjonssystemer (autonome kjøretøy, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner), stabiliseringssystem (antenne, plattform, kamera gimbal) mm

Accelerometer/vibrasjons-sensorer for f.eks. overvåkning av strukturelle endringer i bygninger, vei, grunnforhold, broer, tunneler osv.  Måle vibrasjoner og retning på f.eks. ubemannede kjøretøy, undervanns-sonderr, industriutstyr mm.