Produkt-spekter:

TRACO Power fokuserer på følgende områder: Industri & IT, Transport & Jernbane, Medical & Healthcare, Automasjon & Control, Fornybar energi & Smart Grid.

Innenfor disse markedssegmentene tilbyr TRACO en av de mest omfattende programmer for standardprodukter:

  • DC/DC Converter Modules, 1–300 W

  • Encapsulated AC/DC Power Modules, 2–100 W

  • AC/DC Power Supplies (open frame / encased), 15–1000 W

  • Power Supplies for DIN-Rail Mounting, 15–1000 W

  • High Power Rack Converters and Inverters, up to 22 kW

     

    De fleste av produktene som presenteres på Traco’s nettsider er tilgjengelig for levering fra sentrallageret i Sveits innen 48 timer. Produktenes lange livssyklus sikrer langsiktig tilgjengelighet og vedlikehold.