ACTE AS er sertifisert etter følgende standarder:

 • ISO 9001 Kvalitet
 • ISO 14001 Miljø

Kvalitet 

ACTE skal være en solid partner for våre kunder med fokus på teknisk gode løsninger, høy leveransepresisjon og god support. Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sikre at våre leveranser til markedet holder høy kvalitet, og at vi som partner er både fleksible og pålitelige. Vårt virksomhetssytem er prosessorientert og vi er sertifiserte etter ISO 9001. Vi fokuserer på å:

 • Skape merverdi for våre kunder ved å gi god teknisk support og anbefale eller designe innovative og   solide løsninger
 • Gjøre vårt beste for å tilfredsstille kundens krav og forventninger
 •  Arbeide systematisk for å sikre at vi alltid leverer i henhold til bekreftet spesifikasjon og leveringstid
 • Jobbe kontinuerlig med forbedring på alle nivåer i firmaet
 • Ha engasjerte medarbeidere
 • Aktivt samarbeide med våre leverandører 

 

Miljø

Som ISO 14001 sertifiserte skal ACTE aktivt bidra til en bærekraftig  utnyttelse av våre naturressurser og minimere belastningen på ytre miljø. Dette oppnår vi gjennom å:

 •  La vår miljøpolicy være en viktig del av virksomhetssytemet
 • Føre en aktiv dialog med kunder og leverandører for å redusere belastning på ytre miljø
 • Alltid overholde lover, forskrifter og andre forordninger som påvirker vår virksomhet
 •  Systematisk arbeide med forbedringer, forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår  virksomhet
 • La alle medarbeidere ha ansvar for å bidra til å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet