ACTE har et bredt sortiment av produsenter, noen store og mange små. Vår kjernevirksomhet har vært komponenter til kretskort- og kabelproduksjon, både standard komponenter og mer spesielle og nisjepregede komponenter. Vi bidrar med løsninger og kompetanse innenfor mange applikasjonsområder til det norske markedet. 

Time-to-Market og redusert design risiko er blitt mer og mer viktig. Mange kunder er også langt mer fokusert på de reelle kostnadene både ved design, og ikke minst vedlikehold av et produkt gjennom dets levetid. Vi ser derfor stadig økende interesse for å kjøpe ferdige moduler, og har satset mye på dette på flere områder. 

Produktene vi definerer under Komponenter og Moduler spenner fra enkle motstander og kondensatorer til avanserte halvlederkretser for datakommmunikasjon og nettverk, displaymoduler, kontakter og kabler, merkesystemer, osv.
Vårt salgsapparat har lang erfaring og kan sine produkter og leverandører. Dette bidrar til god rådgivning i komponentvalg og design fasen, og ikke minst rask support.