ACTE AS er sertifisert etter følgende standarder:

 • ISO 9001 Kvalitet
 • ISO 14001 Miljø

Kvalitets policy

ACTE skal være en solid partner for våre kunder med fokus på teknisk gode løsninger, høy leveransepresisjon og god support. Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sikre at våre leveranser til markedet holder høy kvalitet, og at vi som partner er både fleksible og pålitelige. Vårt virksomhetssytem er prosessorientert og vi er sertifiserte etter ISO 9001:2015. Vi fokuserer på å:

 • Skape merverdi for våre kunder ved å gi god teknisk support og anbefale eller designe innovative og   solide løsninger
 • Gjøre vårt beste for å tilfredsstille kundens krav og forventninger
 • Arbeide systematisk for å sikre at vi alltid leverer i henhold til bekreftet spesifikasjon og leveringstid
 • Jobbe kontinuerlig med forbedring på alle nivåer i firmaet
 • Ha engasjerte medarbeidere
 • Aktivt samarbeide med våre leverandører 

 

Miljø policy

Som ISO 14001 sertifiserte skal ACTE aktivt bidra til en bærekraftig  utnyttelse av våre naturressurser og minimere belastningen på ytre miljø. Dette oppnår vi gjennom å:

 • La vår miljøpolicy være en viktig del av virksomhetssystemet
 • Føre en aktiv dialog med kunder og leverandører for å redusere belastning på ytre miljø med f.eks å minimere bruken av ikke-fornybare materialer og drivstoff
 • Alltid overholde lover, forskrifter og andre forordninger som påvirker vår virksomhet
 • Systematisk arbeide med forbedringer, forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet
 • La alle medarbeidere ha ansvar for å bidra til å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet

ACTE er tilknyttet NORSIRK

 

GDPR

On 25th of May 2018 new rules considering protection of personal data will come into force. The security of your personal data is important to us. Therefor we have added the GDPR at ACTE AS policies to our website.

How we protect your data at ACTE AS

 • We only use recognized, industry-leading hosting partners.
 • We do not share your data with anyone, and we do not sell your data as well.
 • As we move forward, we will continue to do everything reasonably possible to protect your data. Although no one can claim 100% immune to data breaches, please be assured the if we identify a potential data protection issue we will take all reasonable steps to limit and correct it.

If you got any questions you are welcome to write to gdpr@acte.no

 

TransQ

ACTE AS, ID 208787 er kvalifisert i TransQ.

Achilles