Utnytt vår kompetanse for å få et maksimalt utbytte av ditt COM express design. ACTE bistår direkte og via våre dyktige partnere med utvelgelse av modul og skjema review.  ACTE har et bredt kontaktnett av lokale designhus som kan bistå med hele eller deler av ditt COM express design.

Vi supporterer følgende forfaktorer:

COM Express Basic, COM Express Mini, COM Express Compact, Qseven, SMARC, ETX og XTX, samt en rekke properitære formfaktorer.