ACTE fokuserer på kvalitet, leveringsdyktighet og sporbarhet i alle ledd.

Sammen med SBC leverer vi ofte display moduler, Flash (SSD), power og nødvendig kabling.  Vi leverer ofte komplette løsninger (kit), eller skreddersyr deler av løsningen.

ACTE er kjent for stor fleksibilitet i alle ledd fra design til produksjon.